NA CZYM POLEGA UPRAWA WARZYW EKOLOGICZNYCH?

W ekologicznej uprawie warzyw stosuje się:

W produkcji ekologicznej nie wolno stosować:

 

  • syntetycznych środków
  • ochrony roślin i nawozów
  • sztucznych
  • zapraw nasiennych
  • sztucznych koncentratów
  • organizmów genetycznie
  • modyfikowanych (GMO)
  • pasz przemysłowych
  • promieni jonizujących

Cele i zasady rolnictwa ekologicznego określa Rozporządzenie Rady (WE) 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.