<<Regulamin

INFORMACJE OGÓLNE :

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Sklep internetowy www.bio-appetit.pl prowadzony jest przez: Bio Appetit Stanisław Suchorski, Przychodzko 18, 64-360 Zbąszyń, NIP: 7881891266, REGON: 368371412 , tel: (68) 3867188.

3. Do każdej transakcji wystawiany jest rachunek.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienie można składać poprzez formularz zamówienia dostępny w sklepie internetowym www.bio-appetit.pl, lub telefonicznie w dni robocze od godz. 18.00 do 21.00, pod nr: 604637047, 696842376 lub (68) 3867188.

2. Przesyłki lokalne wysyłane są w każdy piątek. W tym terminie są realizowane tylko zamówienia złożone do czwartku do godz. 12.00.

3. Przesyłki kurierskie wysyłane są w każdą środę. W tym terminie są realizowane tylko zamówienia złożone do wtorku do godz. 12.00.

4. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia podając przyczynę odmowy, o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Dostawa lokalna

  • zamówienia z terenu Poznania, powiatu poznańskiego, nowotomyskiego i wolsztyńskiego dostarczane są transportem własnym Sprzedającego
  • zamówienia z terenu miasta Poznania dostarczane są w piątki przez cały dzień pod wskazany przez zamawiającego adres, oraz  w soboty na Zielony Targ przy Placu Bernardyńskim w Poznaniu w godzinach od 6:00 do 13:00 – w zamówieniu trzeba wtedy zaznaczyć, że towar zostanie odebrany na naszym stoisku na Zielonym Targu w sobotę
  • zamówienia z terenu powiatu poznańskiego, nowotomyskiego i wolsztyńskiego dostarczane są w piątki przez cały dzień
  • Kupujący ma możliwość określenia preferowanej godziny dostawy przy składaniu zamówienia
  • lista gmin/powiatów objętych dostawą lokalną:
Województwo wielkopolskie: powiat poznański i nowotomyski, gmina Siedlec.
Województwo lubuskie: gminy Trzciel, Zbąszynek, Babimost.

 

2. Dostawa kurierska

  • pozostałe zamówienia zostaną wysłane zgodnie z opcją wysyłki wybraną przez Kupującego w procesie składania zamówienia
  • Kupujący otrzyma potwierdzenie nadania przesyłki z numerem, który pozwoli mu śledzić transport na bieżąco na stronie firmy kurierskiej

 

 

 

3. Koszty dostawy

DOSTAWA
LOKALNA
Wartość zamówienia brutto Koszt dostawy brutto
150zł i więcej bezpłatna
do 150zł 15zł
DOSTAWA
KURIERSKA
Wartość zamówienia brutto Waga zamówienia Koszt dostawy brutto Koszt dostawy za pobraniem brutto
do 250 zł do 30kg 18,89 zł 23,8 zł
250 zł i więcej do 30kg bezpłatna 4,91 zł
powyżej 30kg Pierwsza paczka
do 30kg –
bezpłatna/ kolejna
do 30kg – 18,89 zł
Pierwsza paczka
do 30kg – 4,91 zł/
kolejna do 30kg –
23,80 zł

4. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia podając przyczynę odmowy, o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.

FORMY PŁATNOŚCI:

Akceptujemy poniższe formy płatności:

1. Dostawa lokalna:
– przelew bankowy na konto: 41 1020 4027 0000 1302 0780 4844, dokonany przed dostawą (wydruk na potwierdzenie dokonania przelewu przy odbiorze towaru)
– gotówka przy odbiorze towaru
– transakcja w systemie DotPay potwierdzona przed terminem wysyłki towaru

2. Dostawa kurierska:
– przelew bankowy na konto: 41 1020 4027 0000 1302 0780 4844, zaksięgowany przed terminem wysyłki towaru
– transakcja w systemie DotPay potwierdzona przed terminem wysyłki towaru
– płatność za pobraniem

CENY TOWARÓW:

1. Ceny towarów podane w sklepie, są cenami brutto (zawierają podatek VAT)

2. Obowiązuje cena towaru w momencie składania zamówienia.

REKLAMACJE I ZWROTY:

1. Zgodnie z Art. 38, Rozdział 4, punkt 4) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

2. Reklamacje na pozostałe produkty będą rozpatrywane, zgodnie z poniższą procedurą:
– reklamacje przyjmowane są w formie oświadczenia wysłanego na adres biuro@bio-appetit.pl
– Kupujący ma prawo do zwrotu zakupionego towaru, bez podania przyczyny, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania towaru
– Kupujący otrzyma potwierdzenie reklamacji, w który zostanie zaproponowany sposób zwrotu zakupionego towaru. Jeśli wybierze inny niż zaproponowany przez Sprzedawcę sposób, zostanie obciążony jego kosztami
– Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie do 14 dni od daty otrzymania oświadczenia
– Kupujący ma obowiązek dostarczenia zwracanego towaru bez wad

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI / SPORÓW

1. Konsument ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń – Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w razie nie uznania reklamacji przez Sklep. Jednocześnie Sklep wyjaśnia, że skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter nieprzymuszony (dobrowolny).

2. Sklep zastrzega, że poniższe zapisy Regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sklepu do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów i nie stanowią odgórnej zgody na udział w takim postępowaniu przed publicznym/niepublicznym podmiotem ADR. Decyzję o udziale przez Sklep w procedurze pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów Sklep podejmuje indywidualnie w stosunku do konkretnego Konsumenta. Zgodę lub jej brak Sklep wyraża w piśmie stanowiącym odpowiedź na reklamację Konsumenta.

3. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresami internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Informacje te są również dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

– Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

– Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą.

– Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) w celu uzyskania bezpłatnej pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą.

– Konsument ma możliwość zwrócenia się do Podmiotu Uprawnionego ( podmiot ADR), o którym mowa w art. 8 Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

– Sklep w niniejszym Regulaminie oraz w ramach Strony Internetowej udostępnia także łącze elektroniczne do platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

1. Kupujący dokonując zamówienia w sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez sprzedawcę danych osobowych zgodnie z Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe Kupującego są wykorzystywane wyłącznie do realizacji zamówienia.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wysyłania pocztą informacji o charakterze komercyjnym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. We wszystkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Sprzedawca jest upoważniony do wprowadzenia zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany nie mogą naruszać praw Kupującego wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.


ZamknijPliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Więcej »